Article > แนวคิดของผม

หลักการทำธุรกิจแบบทั่วไป :
หาคู่ค้า > ดีลกับคู่ค้า > ซื้อสินค้ากับคู่ค้า > ขายสินค้าให้กับลูกค้า


หลักวิธีคิดในการทำธุรกิจในแบบของผม :...
ผมจะยืนอยู่ฝ่ายลูกค้า > ออกไปสรรหาสินค้ามาให้ลูกค้าเราเลือก > ดีลกับคู่ค้า > ซื้อสินค้ามาให้ลูกค้าเราเลือก > จัดราคาให้ลูกค้าเราพอใจและเป็นไปได้ที่สุด > ขายสินค้าให้กับลูกค้า > ติดตามผลงาน


"ลูกค้า" เรา "ไม่ใช่คนที่เข้ามาซื้อแล้วก็จากไป"
"คู่ค้า" เราต่างหากที่เราจะต้องจากเค้าไป
"ถ้าเค้าไม่มีสินค้าที่ดีพอจะให้ลูกค้าเรา"


"ผลกำไรไม่ใช่คำตอบ แต่มันจำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจ
ความใว้ใจคือคำตอบ และจำเป็นต่อการทำธุรกิจในระยะยั่งยืน"

สุวิทย์ เจนเจริญวงศ์

 

Copyrights 2015 by Suwit Optical. all right reserved